تفکر
سلام خوش آمدید
درباره وبلاگ


بسـم الله الرحـمن الرحیـم
در بیابان این دنیای گذران به دنبال کشتی نجات باشیم و تمسخر این مردمان قوم نوحی(ع) ما را از سیل قیامت غافل نکند که دیگر متولد نخواهیم شد.

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
نویسندگان
سه شنبه 17 بهمن 1391 :: نویسنده : علی

سؤال كننده گرامی : وهابیون برای تبلیغ و پیشبرد اهداف پلید خود از وسائل و امكانات و روشها و ترفند های مختلف وگوناگونی استفاده می كنند كه برای آگاهی و پاسخ توجه تان را به مقاله ذیل جلب میكنم :
(روش های تبلیغی وهابیت)
وهابیون كه در حال حاضر حكومت را در عربستان كاملا در دست دارند وخود شان را خادم الحرمیین معرفی می نمایند برای گسترش تفكر واندیشۀ وهابیت ، با ابزار و روش های مختلف مانند : بوجود آوردن گروه های تند رو در كشور های اسلامی همچون گروه طالبان در افغانستان و سپاه صحابه در پاكستان ، تسلط و استفادۀ ابزاری از حرمیین شریفین ، تحمیل و اصرار عقیده ، استفاده از درآمد نفت ، انتشارات وفتاوای ضد شیعی ، درانحصار قرار دادن دانشگاه ها ، مراكز علمی و هم چنین مراكز انتشاراتی ، رسانه ی وكتابخانه ی ، شعار وندای جهاد با كافران ، تخریب قبور ، اتهامات و نسبت های دروغین وتبعیضات كه در داخل علیه دیگران به ویژه شیعه اعمال می گردد ، تبلیغ می نمایند .
مقدمه
تبلیغ از دیرباز در بین جوامع بشری، جایگاه كهن مهم ومؤثری داشته است. بطوریكه زمین هیچگاه از وجود مبلغ خالی نبوده و نخواهد بود واولین موجود بشری به عنوان مبلّغ و دارای پیام، پا بعرصۀ گیتی گذاشت . بهترین انسانهای برگزیده شده وسفرای عالم بالا، وارستۀ به این صفت وحاملان پیام الهی برای بشریّت هستند و دراین راستا به عنوان پیامبران الهی و دعوت كنندگان به سوی حق ایفای وظیفه نموده ومأموریّت خویش را به انجام رسانیدند .قرآن مجید وقتی وظیفه ورسالت اصلی رسولان الهی را بازگو مینماید میفرماید:« وما علی الرسول الا البلاغ»(1) وروی مسألۀ تبلیغ بطورمكرر تكیه كرده است. امیرالمؤمنین علی ( ع )در نهج البلاغه جملۀ معروفی دربارۀ فلسفۀ بعثت انبیاءدارد كه میفرماید:«فَبَعثَ فیهم رُسُلَهُ وواتَرَ الیهم انبیائَهُ لِیَستَأدُوهم میثاقَ فِطرَتِهِ ویذكِّرُوهم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ و یَحتَجّوا علیهم بالتَبلیغِ » یعنی خداوند پیامبران را یكی پشت سردیگری فرستاد ، تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند و نعمت های فراموش شده را به یا د آورند و با ابلاغ احكام الهی ، حجت را بر آنها تمام نمایند.(2) پیامبران الهی دو دسته اند:
1- دستۀ هستند كه هم مبلّغند وهم مشرّع وقانون گذار، مانندحضرت نوح، ابراهیم ، موسی ، عیسی ومحمّد (علیهم السلام ).
2- دسته دیگر وبقیه پیامبران همه مبلغند ولی مُشرّع نیستند .به عبارتی دیگر تمام 124000 پیامبر مبلغ بودند ولی همه مُشّرع نبوده اند.بعد ازخاتم پیامبران حضرت محمد(ص) اوصیا وجانشینان آن حضرت نیزمبلغ اسلام بودند. تبلیغ وابلاغ به معنای رساندن وانتقال یك پیام وامرفكری است. ممكن است پیروان هر دین و مذهبی برای انتقال پیام واندیشه خویش به دیگران، اهتمام ورزیده وبا اسلوب وروش گوناگون و استفاده از دستگاه وابزار مختلف ، تبلیغ نمایند، حال برای صدق این قضیه، مهم نیست كه صاحب پیام وبه طبع آن ابزار ومبلغین آ ن درمسیر حق ودارای پیام مثبت باشد، یامنحرف ودارای پیام منفی . ونیز ممكن است پیام دهندگان برای تبلیغ تفكرات و اندیشه خویش دیگران را متهم به نقاط ضعف ونا كار آمدنموده واز خودش وعلیه دیگران تبلیغ نمایند .فرقه وهابیت كه ریشه ی آن دركشورعربستان وشاخ وبرگ هایش دربرخی كشورهای دیگر به چشم می خورد وبیشترین فاصله را با مذهب شیعه ، نسبت به سایرفرقه های اسلامی دارد. گرچه دراین مورد كتابها و مقالات به نگارش درآمده ولی بطور منسجم پرداخته نشده ویا به نظر حقیر نرسیده است . لذا اینجانب را بر آن داشت كه نخست تعریف كوتاه از تبلیغ داشته و سپس پژوهشی باموضوعیت شناسایی روش های تبلیغی آن داشته باشم. ولی هیچگونه ادعایی مبنی بر تكامل وعاری از نقص و عیب بودن این اثر را ندارم وامید است كه درآیندۀ نزدیك محققان وپژوهشگران دیگر،آثار ارزشمندی در این زمینه عرضه بدارند .

تبلیغ چیست ؟

تبلیغ : تبلیغ در لغت به معنای ایصال ورساندن است ، چنانچه ابن منظور می گوید : ابلاغ وتبلیغ هر دو به معنی ایصال است .(3) تبلیغ با وصول و ایصال معنی نزدیك دارد و در فارسی هردو به معنای رساندن و رسیدن به كار می رود ، اما در زبان عربی ایصال را نمی شود به جای ابلاغ و بالعكس بكار برد چون در ایصال رساندن در امر محسوس و مادی است اما در ابلاغ و تبلیغ به معنای رساندن یك فكر یا یك پیام است یعنی در مورد رساندن چیزی به فكر وروح وضمیر وقلب كسی بكار میرود. لذا قرآن كریم ابلاغ وتبلیغ را در مورد رسالت كه عبا رت از پیام ها ست بكار برده است . (4)قرآن كریم از زبان پیامبران نقل می كند:« یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین».(5) ای قوم من ابلاغ رسالت از خدای خود نمودم وشما را نصیحت كردم لیكن شما ازجهل وغرور ناصحان را دوست نمی دارید.یادر باره ی پیامبران می فرماید :« وما علی الرسول الا البلاغ» (6) بر پیغمبر جز تبلیغ احكام الهی وظیفة نیست .« الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احد الا الله»(7) آنانكه تبلیغ رسالت خدا بخلق كنند واز خدا می ترسند واز هیچكس جز خدا نمی ترسند .راغب می گوید : ابلاغ وتبلیغ هردو دارای یك معنی می باشد ، لیكن تبلیغ بیشتر از ابلاغ استعمال می شود وبلوغ وابلا غ به معنای رسیدن به هدف نهایی ویا اشراف بر آن است.تبلیغ در لغت بمعنای رساندن ،خبر یا مطلبی به مردم وانداختن موضوعی به وسیله ای دراذهان ، ودراصطلاح وسیله ای بسیارمهم برای جذب انسانها ، به سوی افكاروعقایدگوناگون است .(8) تبلیغ به دو صورت آمده است ، یكی شیوه عملی كه مبلغ درآن با رفتار واعمال خود پیام را می رساند ودیگر اینكه از شیوه گفتاری پیام را بدیگران منتقل نمایند .عناصر تبلیغ : مراد از عناصر تبلیغ در حقیقت همان چیز های است كه تشكیل دهنده پیكر تبلیغ است و تبلیغ بدون آن تحقق پیدا نمی كنند وآن عناصر عبارتند از :
1 – كسیكه عهده دار ایصال رسالت به مردم است .(پیام آورنده )
2- كسیكه مبلغ از طرف او مامور است تا تبلیغ كند .(پیام دهنده )
3- امر یا اموری كه باید آن را بدیگران ابلاغ كند .(پیام )
4- كسانیكه ان امور باید به آنها ابلاغ شود خواه گروه خاص یا عموم مردم باشد .(پیام گیرنده )اكنون با توجه به معنای لغوی واصطلاحی تبلیغ،پیام دهنده برای ایصال وانتقال افكار وپیام خویش به دیگران از هر وسیله ای استفاده كند تبلیغ نامیده می شود .

روش های تبلیغ وهابیّت
در پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی در ایران ، امام راحل(ره) كه طلایه دار مبارزه با استكبارجهانی و عملاً مروّج اسلام ناب محمدی بود و از طرفی هم شناخته شدن ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام ، برای فرهنگ خود پنداری موحّدین واقعی وهابی با داعیه ای دعوت به اسلام واقعی بسیار نا گوار بود ،ازهمین رو فرقه وهابیت به تحریك استكبار و میل ذاتی خویش كمر بر مقابله با نفوذ رو به رشد ایران و جهان تشیع بسته اند و برای نیل به اهداف خویش ،در زمینه ای تبلیغ فرهنگ وهابیت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ، تلاش نموده واز هر وسیلۀ در این راستا استفاده كرده اند . اكنون موضوع اصلی این نوشتار كه اشنائی با روشهای تبلیغی وهابیت و ابزار كه مورد استفاده شان علیه دیگران به ویژه شیعیان قرار گرفته است دنبال می گردد.
1) تسلط بر حرمین شریفین و استفاده ابزاری از آن
برخاستن دین مبین اسلام از شبه جزیره عربستان و قرار داشتن بیت الله الحرام در مكه و قرار داشتن مرقد پاك پیامبر در مدینه، عربستان را از نظر تاریخی در موقعیت ممتاز قرار داده است .در نظر بسیاری از مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان خارج از منطقه خلیج فارس عربستان جلوه گاه اسلام واقعی است و وهابیون به عنوان پرده داران خانه كعبه و جانشینان پیامبر اسلام از آن بهره برداری می كنند .در طول سال میلیون ها زائر از سراسر كشورهای اسلامی برای زیارت به این اماكن متبركه می آیند وهابیون افزون بر اینكه سالانه ثروت هنگفتی ازین راه به دست می آورند با ایفای نقش میزبانی مسلمانان و نگهبانی حرمین شریفین برای خود اعتبار و امتیاز كسب می كنند و از القاب مانند «خادم الحرمیین» ، «متولیان حرمین شریفین» و...استفاده می كنند . حاكمان سعودی با استفاده از نام بیت الله الحرام و فریضه حج كانون ها و مؤسسات متعددی را تشكیل داده و از این طریق استفاده تبلیغی می نمایند ، آنان نام وزارت خانه مستقلی به نام « حج » تشكیل داده اند كه وظیفه اساسی آن رسیدگی به مسایل حج و حجاج است وباید همه علماء و دانشمندان وهابی ، آمادگی كامل برای بر گذاری مراسم داشته باشند و لزوماَ احكام و پرسش های شرعی حاجیان را بر طبق مذهب وهابیت پاسخ گویند و همچنین اداره حرمین شریفین ( مكه و مدینه ) از وظایف عمده وزارت حج وشئونات اسلامی است . این وزارتخانه به طور منظم ، كتاب ها و مجلاتی را برای معرفی مكان های تاریخی و اعمال مذهبی مسلمانان طبق مذهب و هابیت چاپ و منتشر می كند .درفصلنامة فرهنگ پویادرموردبعضی ازمؤسسات ونهاد هایی كه وهابیون ازآن هادر طول سال و بویژه درایام موسم حج ، برای تبلیغ تفكر وهابیت استفاده می كنند آمده است:گفتنی است موسسات و نهادهای متعددی مانند « مجلس الشورای الدعوه و الارشاد » ، « المجلس الاعلی و الشئون الاسلامیة » ، « ریاسة شئون الحرم المكی و الحرم المدنی » ، « دور الحج فی نشرة الدعوة » ، « هیئة الامر با لمعروف و النهی عن المنكر » ، «الرسالة العالیة لا دارة الهجره العلمیة و االافتاء » ، « الجماعة الخیریه لتحفیظ القران االكریم » و « هیئة الكبار العلماء » زیر نظر وزارت حج فعالیت می كنند كه هریك به سهم خود با برپایی جلسات ، سخنرانی ها در داخل و خارج ، تالیف كتب و چاپ و نشریات و توزیع واهدای آنان به ویژه در ایام حج ( ماه های ذی القعده و ذی الحجه) به وظایف خویش عمل می كنند .(9)
2)استفاده از موسم حج
موسم حج یكی دیگر از ابزار هایی است كه وهابیت از آن استفادۀ تبلیغی می نماید،موسمی كه در آن صد ها حاجی مسلمان از اطراف عالم جمع می شوند مبلغان وهابیت با غنیمت شمردن این گرد همایی مسلمانان از سراسر جهان در ایام حج ، نهایت تلاش خود را برای تبلیغ وهابیت به كار می گیرند و از این موقعیّت به خوبی در نشر افكار خود سوء استفاده می كنند .آنان مبلّغین زبان دان ر ابین حجاج می فرستند، وبابحث علمی واهدای انواع كتاب ودعوت به مراكز علمی شان – اگر از شخصیت های علمی باشند- به تبلیغ مذهب خود می پردازند . آنان حتّی در بین حجاج شیعه و بویژه ایرانیان كتاب های فارسی بر ضدّ شیعه را در تیراژ بسیار بالا به طور مجانی توزیع می كنند، كتاب های كه اهداف آنان را بسیار مرموزانه دنبال می كند و از این جهت در صدد تثبیت عقاعد خود وتخریب عقاید شیعه ومذاهب دیگر اسلامی است.اما باید دانست كه عقاید پوچ وهابیان نه تنها به شیعیان تأثیر نمی گذارد، بلكه سایر مذاهب اهل سنّت نیز از عقاید وعملكرد آنها بیزارند. نمونۀ شكست آنان را در ایجاد گروهای انحرافی همچون طالبان و القاعده وفرجام آنان می توان دریافت.علی اصغر رضوانی می نگارد:طبق اظهارات یكی از بزرگان ، در كشور تاجیكستان از سوی وهابی ها باغ بزرگی تهیه واز فرهنگیان جهت تدریس در محیط دانشگاه ومدارس اقدام به ثبت نام نموده وپس از یك دوره ی سه ماهه ، حدود 400نفر از برگزیدگان را به سوی عربستان برده ودر دانشگاه «الاسلامیّۀ» مدینۀ منوره طی دوسال دورۀ آموزش مبانی وهابیت وراه مبارزه با فرهنگ شیعه ،آنان را به شهر های مختلف تاجیكستان ودیگر كشور های آسیای میانه اعزام كرده اند . مشابه به این كار در آذر بایجان شوروی نیز انجام گرفته وحتّی اسم كسانی را كه همنام ائمه(ع) بودند ، تغیر داده وسپس آنان را برای ترویج افكار وهابیت به كشور مبدأ اعزام نموده اند.(10) وی می افزاید: «فقط درایّام حجّ سال 1381 ،ده میلیون و685هزار جلد كتاب به 20 زبان زندۀ دنیا ، (غالباً بر ضدّ شیعه )توسط دولت سعودی در میان زائران خانۀ خدا، توزیع شده است یكی از روحانیون سر شناس شیعه در منطقه ی قطیف كشور سعودی، در شب12رجب سال جاری(1382) در مكّۀ مكرّمه اظهار داشت:كتاب «للّه ثمّ للتاریخ» كه ضد شیعه است رابا كامیون های بزرگ در منطقۀ قطیف واحساء در میان شیعیان به رایگان توزیع كرده اند. ».(11)
3) تحمیل و اصرار عقیده
بسیاری از مذاهب دنیا پیروان خود را از مطالعه و بررسی دیگران منع نموده و راه تحقیق و تفحص را می بندد ولی اسلام عزیز است كه در این قسمت دروازه ها را باز گذاشته و از گفتگو و تحقیق استقبال می نماید تا اگر كسی حرف برای گفتن داشته باشد بیاید مطرح نماید و سخن با منطق و معقول برگزیده شود و در مقابل از تعصب و لجاجت و نشنیدن حرف و منطق دیگران به شدت مذمت نموده است چنانكه در قرآن مجید می فرماید :« و انی كلمادعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استكبروا استكبارا»(12) خداوندا ! هر زمان آنان را دعوت كردم كه آنها را ببخشی انگشتهارا در گوش قرار دادند ، و لباس بر خویشتن پیچیدند ، در گمراهی خود اصرار ورزیدند ، و شدیداً استكبار كردند.و كسانی را كه اهل گفتمان و آزاد اندیش و انتخاب گرند و به سخنان دیگران بدون تعصب و لجاجت گوش می دهند و با خرد و بینش پذیرای سخن حق و منطقی اند را بشارت داده است . چنانچه قرآن كریم می فرماید : «و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انا بوا الی الله لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هدهم الله و اولئك هم اولوالالباب».(13)
17- كسانی كه از عبادت طاغوت اجتناب كردند و به سوی خداوند باز گشتند بشارت از آن آنها است ، بنا بر این بندگان مرا بشارت ده .
18- كسانی كه سخنان را می شنوند و از نیكوترین آنها پیروی می كنند ، آنها كسانی هستند كه خدا هدایتشان كرده ، و آنها خردمندانند .
آیت الله مكارم شیرازی در تفسیر نمونه آورده است :در این آیات ، قرآن از روش مقایسه بهره گیری كرده ، و در مقابل مشركان معتصب و لجوجی كه سر نوشتی جز آتش دوزخ ندارند سخن از بندگان خاص و حقیقت جوی پروردگار به میان آورده ، می گوید : « بشارت باد بر كسانی كه از عبادت «طاغوت» اجتناب كردند و به سوی خدا باز گشتند . »سپس برای معرفی این بندگان ویژه می گوید : « بندگان خاص مرا بشارت ده » .« آنها كه سخنان را می شنوند ، و از نیكوترین آنها پیروی می كنند » .« آنها كسانی هستندكه خدا هدایتشان كرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند» .این دو آیه كه به صورت یك شعار اسلامی در آمده ، آزاد اندیشی مسلمانان ، و انتخاب گری آنها را در مسائل مختلف بخوبی نشان می دهد .نخست می گوید : « بندگان مرا بشارت ده » و بعد این بندگان ویژه را به این صورت معرفی می كند كه « آنها به سخنان این و آن بدون در نظر گرفتن گوینده بر می گزینند » هیچگونه تعصب و لجاجتی در كار آنها نیست ، و هیچگونه محدودیتی در فكر و اندیشۀ آنها وجود ندارد ، آنها جویای حقند وتشنۀ حقیقت ، هر جا آن را بیابند با تمام وجود از آن استقبال می كنند ، و از چشمۀ زلال آن بی دریغ می نوشند و سیراب می شوند .آنها نه تنها طالب حقند و تشنۀ گفتار نیك ، بلكه در میان « خوب » و « خوبتر » و « نیكو » و « نیكوتر » دومی را بر می گزینند ، خلاصه آنها خواهان بهترین و برترینند .آری این است نشانۀ یك مسلمان راستین و مؤمن و حق طلب . (14)وهابی های متعصب (سلفی ها ) به طور كامل در نقطه مخالفت این منطق عاقلانه و عادلانه اسلامی قرار دارند . آنها معتقدند باید بر داشت خود را در مسئله شرك و توحید بر دیگران تحمیل كرد ، اگر چه از طریق تهدید به قتل و خونریزی و غارت اموال باشد كه اسنادش در كتابهای بنیانگذار این مذهب موجود است .آیت الله مكارم می افزاید :وقتی به عالمان آنها می گوییم اگر شما عالم هستید ما هم عالم هستیم و بیش از شما درس خواندایم و كتاب نوشته ایم اگر شما مجتهد هستید ما هم مجتهد هستیم علمای الازهر و حوزه های دینی دمشق و اردن و سایر بلاد اسلامی نیز مجتهدان بسیاری دارد چه دلیلی دارد كه دیگران مجبور باشند عقیده شما را در باب شرك و توحید بپذیرند . می گویند حرف همین است كه ما می گوییم و اسلام همین است كه ما به آن رسیده ایم فراموش نمی كنیم در سال های نخستین كه زیارت خانه خدا مشرف شده بودم در مدینه منظره عجیبی دیدم كه مرا سخت در فكر فرو برد . گروهی بنام آمرین به معروف (از متعصبین وهابی) با ریشهای بلند اطراف مرقد پیامبر اكرم ا گرفته بودند و هركدام شلاقی در دست داشتند و هركس به قصد بوسیدن مرقد پیامبر نزدیك می شد بر سرش می كوفتند و می گفتند هذا حدید هذا خشب و هذا شرك این ضریح یك قطعه آهن و چوب بیش نیست و این كار شما شرك است، و فراموش نمی كنم كه در زیارت خانه خدا رفته بودم جمعی را دیدم كه منبر پیغمبر را ببوسند و شرطه ها را كلافه كرده بودند . یك نفر كه ظاهراً از مامورین امر به معروف بود برخاست و این جمله را گفت : و الله یجوز قتال هولاء بالسیف .تحمیل فكر از سوی یك گروه اندك كه از نظر علمی رتبه پایین تر را دارند بر اكثریت مسلمین به هیچ منطقی سازگار نیست ولی سلفی ها معتصب از بد ترین روشها برای تحمیل عقیده خود استفاده می كنند و این جای تأسف است . (15)وهابیت حتی دركتب كه برضدبعضی ازفرق ومذاهب اسلامی نوشته اند الفاظ و كلمات ركیك وزننده وعبارات شدیداللحنی رابه كاربرده اندكه حاكی ازتحمیل افكارواصرارعقیده وتك روی این گروه است.آیت الله مكارم درجای دیگرآورده است:متعصبان وهابی اخیراً كتابهای در ردّ بعضی از مذاهب اسلامی نوشته و آنها را در میان حجا ج پخش می كند در حالی كه با ادبیات زشت و الفاظ ركیك و مشتمل بر انواع دروغها و تهمت ها و نسبت دادن شرك و كفر به دیگران است ، آنها در كتابها به مخالفین خود از القاب زشت و زننده استفاده می كند مانند :
در یك جا می گوید : ایها المشرك( شرح كشف الشبهات ص 77 )
در جای دیگر می گوید : اعداء الل (همان ص 79 )
در جای دیگر : للمشركین شبهة آخری (همان ص 109 )
در جای دیگر : هوالمشركین الجهال ( همان ص 120 )
در جای دیگر : اعداء التوحید ( همان ص 65 )
در جای دیگر: یك نفر عامی بی سواد بر هزار نفر از علمای مشركین (مسلمانانی كه معتقد به شفاعت هستند) غلبه پیدا می كنند(همان ص68) (16)اخیرا كتابی بعد از پیروزی انقلاب اسلا می ایران به نام « جاء دورالمجوس» منتشر شده است . در آن كتاب آمده است : خطر حاكمان تهران برای اسلام بیشتراز خطر یهودیها است وما از آنها خیری انتظار نداریم .در ادامه می نویسد : «مابه خوبی می دانیم كه آنها به زودی با یهودیهای اسرائیل هم دست می شوند وبامسلمانهامی جنگند».(17)
4) استفاده از درآمد نفت
اقتصاد یكی از ابزار های مهمی تبلیغاتی است زیرا در طول تاریخ كسانی بوده است كه با استفاده ازپول وثروت چنان دستگاه تبلیغاتی راه انداختند كه انسان های زیادی به راحتی از حق چشم پوشیده و در دام این شیادان گرفتار واسیر مادیات شان شدند. سرزمین عربستان دارای ذخایر عظیم نفتی در جهان است بطوری كه تا سال 1984 م 8/168 میلیارد بشكه برآورد شده بود و با تولید روزانه 11 میلیون بشكه نفت در روز ،به این كشور در داخل سازمان اوپك ودر میان تولید كننده گان نفت جهانی قدرتی داده است .این قدرت عظیم مالی امكانات اقتصادی گسترده ای در اختیار وها بیان قرار داده و این منطقه با جمعیت نسبتا كم خود، تا كنون توانسته است مبالغ هنگفتی در سال صرف كمك به كشور های دیگر و نهاد های بین المللی كند واز این طریق ، بر تبلیغ اعتقادی و نفوذ واعتبار سیاسی خود بیفزاید .حامد الگار در كتاب وهابی گری در بارۀ مهم بودن این ابزار میگوید :دو مطلب : نخست آنكه وهابیگری در تاریخ كاملاً طولانی و پر بار اندیشه اسلامی جایگاه ویژه ای ندارد این جنبش كه ازاصالتی عقلانی بر كنار بود این نیك بختی را داشت كه در شبه جزیره ای عربستان ( هر چند در نجد نقطه ای نسبتاً كوچك و دور افتاده درین شبه جزیره ) و در نتیجه در نزدیكی حرمین ، مركز اصلی جغرافیایی جهان اسلام پدیدار شود و سرنوشت پشتیبا نان سعودی آن این بود كه در سده بیستم به ثروت عظیم نفت دست یابند كه بخشی از آن صرف تلاشهای برا ی تبلیغ وهابیگری در جهان اسلام و فراسوی آن شود . اگر این دو عامل نبود وهابیگری بصورت جنبش فرقه گرایانه ای كم اهمیت و ناپایدار به تاریخ سپرده می شد این دو عامل تا حدی تناسب با گرایش های دیگری در جهان اسلام موجب دوام به نسبت زیادی وهابیگری شد .(18) فراوانی در آمد نفت عربستان كه تا حدود 11 میلیون بشكه نفت در روز است و نبود نظارت قانونی بر چگونگی خروج آنان سبب شده است حاكمان آن كشور با گشاده دستی كامل ، ثروت ملی كشور را در راستای منافع خویش به مصرف برسانند و بوسیله آن در درجه اول كشورهای عرب و مسلمان و سپس دیگر كشورهای نیازمند جهان را به سوی خود جلب و از آن طریق اعتبار بین المللی برای خود كسب نماید . و با ایجاد صندوق سعودی برای توسعه كه در سال 1974 تاسیس شد وامهایی با بهره كم در اختیار اعراب و كشورهای آفریقا ، آسیا و امریكا لاتین كه بیشتر این كمك ها نصیب كشورهای عرب و كشورهای مسلمان و وهابیت خیز مانند پاكستان و غیره شده است . در كتاب چالش های فكری وسیاسی وهابیت آمده :« كل میزان كمكهای خارجی عربستان كه در سال 1978 نزدیك به1میلیارد و500 میلیون دلار بود،درسال1980 به 3 میلیارد و30 میلیون دلار رسید».(19)حاكمان وهابی مثل رهبر شان محمدبن عبدالوهاب كه ازفقر مردم در ترویج تفكرات خویش سوء استفاده نمود با دادن این كمك ها افزون بر این كه توان اقتصادی خود را به نمایش می گذارد به جلب حكومتهای كوچك و گاه فقیر منطقه می پردازند به گونه ای كه در برخی موارد وا بستگی اقتصادی رژیم های كم درآمد به عربستان ، پیروی سیاسی ونظامی آنها را هم در پی دارد ، بهترین نمونه این رابطه ، روابط عربستان با یمن شمالی و بحرین است . لذا درآمد نفت یكی از ابزار های مهم تبلیغ وهابیت در جهان به حساب می آید .در این قسمت ، علی اصغر رضوانی به بخشی از فعالیت های تبلیغی وهابی با بهره گیری از درآمد نفت ، تنها در مدت یك سال آماری را بدین شرح ارائه می دهد :
1- فعالیت 500 مبلّغ در موسوم حج سال 1417 هـ . ق.
2- دعوت از 1000 چچنی به عنوان میهمان در سال 1417 هــ . ق .
3- دعوت از 1400 حاجی از آسیای میانه به عنوان میهمان در سال 1418 هـ . ق .
4- تاسیس كتابخانه در دانشگاههای چین .
5- تبلیغ وهابیت در كنفرانس های جهان .
6- 2000 مبلغ و 290000 فعالیت تبلیغی در مدت یك سال .
7- 5200000 فعالیت تبلیغی در عربستان در سال 1418 هـ . ق .
8- 300 جلسه درس د ینی در مساجد بحرین در ماه صفر 1418 هـ . ق و 3650 سخنرانی و درس دینی و نشر 41176 نسخه نشریه های دینی در سال 1417 هـ . ق .
9- 3789 مورد فعالیت تبلیغی و پخش 11698 نسخه از نشریه های گوناگون دردبی .
10- 1418 سخنرانی و موعظه ونشر 13715 نسخه نشریۀ دینی در قطر .
11- 6000 فعالیت تبلیغی در فجیره امارات در ماه رمضان 1418 هـ.ق .
12-165296 مورد فعالیت های تبلیغی در سال 1417 هـ.ق در پاكستان .
13- اعزام مبلغ در افغانستان ، ایران ،هند ، نپال ، موریتانی ، بریتانی ، پاریس وهلند .
14-12990 فعالیت تبلیغی در بریتانیا در سال 1417 هـ.ق كه شامل 10800 درس علمی در مدرسه ها ، زندانها ، بیمارستانها و ... بوده است .
15-دورۀ آموزشی برای مبلغان اندونیزی .
16-دورۀ آموزشی برای طلاب تاتارستان .
17-دوره فشردۀ عربی برای روسای جمعیت ها ومراكز اسلامی ونزوئلا .
18- دورۀ فشرده برای مبلغان امریكای لا تین در آرژانتین .
19- دوره برای مبلغان قزاقستان .
20- دوره برای مبلغان در كنیا .
21- بر پا یی همایش مبلغان در تا یلند .
22- بر پا یی همایش مبلغان در سنگال .
23- بر گذاری دوره ای برای ائمه جماعات ومبلغان در غرب آفریقا .
24- بر گزاری دوره ای برای ائمه جماعات و مبلغان در قرقیزستان .
25- بر گزاری دوره ای برای ائمه جماعات ومبلغان در آمریكا .
26- برگزاری دوره ای تربیت مبلغ در اكراین .
27- تاسیس دانشسرای تربیت مبلغ در چچین .
28- دیدار دبیر كل «رابطه العالم الاسلامی » با مسئولان سیاسی كشور ها .
29- رسیدگی به مسجد های بوسنی .
30- ساخت 104 مسجد در فلپین .
31- ساخت وترمیم 90 مسجد دربوسنی .
32- سهیم شدن در ساخت 1359 مسجد در جهان . .
33- كمك به 300 مسجد در بلژیك .
34- برگزاری دوره ای تربیت مبلغ در روسیه .
35-فعالیت در دانشگاه مسكو .
36- اعطای بورسیه تحصیلی به 34 كشور .
37- ایجاد دانش سرای علوم عربی و اسلامی در توكیو .
38- 3891 دانشجوی فارغ التحصیل از دانش سرای علوم اسلامی و عربی اندونزی .
39- به راه انداختن كاروانهای تبلیغی كردستان عراق .
40- كمك رسانی به 100000 پناهنده آذر بایجانی .
41- چاپ 321000 نسخه كتاب برای بوسنی .(20)
محمد حسین ابراهیمی در كتاب تحلیل نو بر عقائد وهابیان دراین رابطه می نگارد :«بعد از فوت شیخ عقیده وآرای او با حمایت و پشتوانۀ سیاست های داخلی وخارجی به گونۀ ترویج وتبلیغ شد كه در زمان حاضر بسیاری از حاكمان فعلی عربستان و بر خی از عالمان دینی و قضات شرعی در عربستان از او پیروی می كنند و بر خی كشور های دیگر اسلامی از قبیل پا كستان و بر خی از مردم حاشیه نشین ایران و افغانستان نیز تحت تأثیر این عقاید قرار گرفته اند . وهابیان این مسلك را در كشور های اروپایی و آمریكایی وقارۀ آسیا با سا ختن مسجد و كتابخانه و نشر قرآن كریم و اعزام مبلغان دینی وامثال آن گسترش می دهند».(21)
5) انتشارات ضد شیعه
یكی دیگر از راه های تبلیغی وهابیون انتشار و پخش كتب حاوی اعتقادات و تفكرات وهابیت وضد شیعی است كه مبالغ هنگفتی از ذخایر نفتی را دراین مسیر به مصرف می رسانند و كتب مذكور را كهبه زبان های مختلف دنیا چاپ شده است پخش نموده واز موسم حج ، استفاده برای رسیدن به اهداف شان از این طریق استفادۀ قابل توجهی را میبرند .جعفر مرادی یكی از كار شناسان بحث فرقه ها ونحله های اسلا م چنین می گوید : از زمینه های عمدۀ تبلیغی وهابیت ، استفاده از موسم حج است . آنها افراد منا ظره كنندۀ فراوانی را تربیت نموده اند تا شبهات وهابیت را به زبا نهای مختلف وچهره به چهره برای حاجیان كشور ها توضیح دهند وكتب وجزوات فراوانی به شكل هدیه به مردم میدهند و آرام آرام حاجیان را در سایۀ انحرافات خود شان در می آورند ، كه برخی آمار در این زمینه تكان دهنده است ، مثلا در حج سال 1381 ده میلیون و ششصدو هشتادو پنج هزار جلد كتاب (كه اغلب ضدشیعی هستند) به 20 زبان دنیا در بین حاجیان رایگان توزیع شده است .(22) بر خی كتب كه وهابیون علیه شیعه می نویسند با تیراژ بسیار بالای چاپ ، ودر كشور ها ی دیگر پخش می نماید ، چنانكه علی اصغر رضوانی اورده است : یكی از روحانیون سر شناس شیعه در منطقه قطیف كشور سعودی در شب 12 رجب سال 1382 در مكه معظمه اظهار داشته است كه اخیرا كتابی علیه شیعه نوشتند به نام «لله ثمّ تاریخ» و آن را در تیراژ بالایی چاپ وپخش كردند به طوری كه با كامیون های بزرگ در منطقه قطیف و احساء در میان شیعیان به رایگان توزیع كردند و همین كتاب در سال 1380 در یك صد هزار تیراژ چاپ و آن را در كشور كویت توزیع كردند كه یكی از معتمدین آن جا نامه ای به پادشاه كویت نوشت وگفت :اگر این كتابها توزیع شود كویت به لبنان دیگری مبدل خواهد شد .(23) همانطوری كه ذكر شد كتاب دیگری به نام « جا ء دورالمجوس » (زمانه مجوسیان آمد) را شخصی به نا م عبد الله محمد قریبمصری نوشته است كه در این كتاب منظور از مجوس ایرانیان هستند ودر این كتاب آمده است كه انقلاب امام خمینی مجوسی وغیر اسلامی است . آنها عربی بودن را مساوی با اسلا م میدانندو بعد ادامه می دهد :« این انقلاب كسروی است ومحمدی نیست».آنها شیعیان را پیروان كسروی می دانند (كسروی یك دیگر اندیش منحرف با عقاید موهوم بود كه خودش با عقا ئدش به درك واصل شد ).(24) وهمین طور كتاب های تهاجمی دیگری نوشته شده وبلا فاصله به فارسی ترجمه وبه حا جیان فارسی زبان هدیه می شو د .در ماهنامه خبری شیعیان جهان به نقل از آیت الله نوری همدانی آمده است : «وهابیت به منظور براندازی شیعیان وتضعیف عقاید آنان پنج هزار كتاب در نقد شیعه منتشر كر ده است ودر مو سم حج سال 1381 بیش از یك میلیون نسخه كتاب بر ضد شیعه میان حجاج توزیع كرده است» .(25)
6) در انحصار قرار دادن مراكز انتشاراتی و كتابخانه ای
هر كشوری كه متشكل از مذاهب مختلف و قومیت های گونا گون با شد با ید تمام آنها جهت پیشرفت و شكوفایی وكشف حقائق ،از حقوق اسلامی و شهروندی خویش بر خوردار بوده تا بتوانند ازادانه ابراز نظرو تبادل افكار نمایند زیرا قبضه كردن گروهی خاصی ومحروم كردن دیگران ،دور از عدالت اجتماعی ودستورات اسلامی و حقوق بین المللی است .در كشور عربستان فعلی متأسفانه این امر رعایت نشده وتمام مراكز انتشاراتی ورسانه ای منحصرا در اختیار گروه حاكم (وهابیون) قرار دارند ودیگران در ازنزوا ومحرومیت قرار گرفته اند بطوریكه حتی حق هر گونه تحقیق وپژوهش كه به نفع جر یان حاكم نباشد ممنوع و حتی مجرم شناخته می شود واز این طریق عقاید و اندیشه های دیگران را تضعیف وعقاید وهابیت را تبلیغ می نمایند .عباس جعفری می گوید:« حكّام وهابی آل سعود تمام امكاناتی را كه از استخراج بی حد وحساب نفت به دست می اید در راه تبلیغ حكومت استبدادی سعودی وآئین منحرف وهابیت بهره می گیرند .مهمترین مراكز فرهنگی ورسانه ای (رادیو، تلویزیون و مطبوعات) تلاش در معرفی نظام حكومتی آل سعودو آیین وهابیت به عنوان بهترین تشكیلات اداری و مذهب مورد علاقه مردم و هماهنگ با قرآن وسنت نبوی است» .وی می افزاید: « هر گونه تحقیق وپژوهشی كه با این بر نامه ها همسو باشد ، تهیه ، تنظیم ، منتشر ، نگهداری وتبلیغ می شود وهر گونه تحقیق وتالیفی كه موافق با مذهب دیگران (به ویژه مذهب تشیع امامیه) باشد انحراف از دین وبدعت وكفر معرفی ومردم را از نزدیك شدن به آن منع می كنند» .(26) در این قسمت برخی از آن مراكز انحصاری بطور اختصار آورده می شود:
الف )كتابخانه ها
در كشور وهابی نشین عربستان كتابخانه های زیادی با ارقام بالای ازكتب وجود دارد اما متأ سفانه وهابیت ازاین كتاب خانه ها استفاده انحصاری می كنند اما وقتی مراجعین از كتابخانه های شیعه باز دید می كنند كتب اصلی ودسته اول سایر فرق مسلمین حتی وهابیت به وفور به چشم می خورد وبدون هیچ محدودیتی در اختیار همگان قرار می گیرد اما اگر یك مُراجع شیعی ویا یك محقق در باره شیعه پژوهشی داشته باشد وبه این كتاب خانه ها مراجعه كند كتب ومنابع اصلی ودسته اول شیعی را پیدا نخواهد كرد و یا اگر پیدا شود به صورت تحریف شده وناقص خوا هد بود .علی محمدی آشنانی در كتاب شناخت عربستان به برخی از این كتابخانه ها اشاره ای دارد و چنین می نگارد : تعداد كتابخانه های عمومی عربستان در سال 1410 به 60 عدد افزایش یافت و در حال حاضر بیش از یك میلیون جلد كتاب در این كتابخانه ها موجود است . مهمترین كتابخانه های عربستان عبارتنداز:
1- كتابخانۀ شورای انگلیس : در سال 1970 تأسیس شد و دارای 9000 جلد كتاب و 59 مجلۀ دوره ای است .
2- كتابخانۀ فرهنگی.
3- كتابخانۀ انجمن ادارۀ عمومی : در سال 1962 تأسیس گردید و دارای 050/770/1 جلد كتاب عربی و انگلیسی ، 669 مجلۀ دوره ای و 951 نشریۀ دولتی است .
4- كتابخانۀ دانشگاه اسلامی : در مدینۀ منوره ، در سال 1961 تأسیس شد ودارای 000/334 جلد كتاب ، 26000 ، 897 پایان نامه ، اسلاید و میكروفیلم است .
5- كتابخانۀ عمومی ملك عبدالعیزیز : در سال 1985 تأسیس شد ودارای 068/139 جلد كتاب [عربی] 293/22 جلد كتاب [اساسًا انگلیسی] 872 مجلۀ ادواری [عربی و غیر عربی] و دارای مجموعه ای از كتب تاریخی و كتب كمیاب مرجع می باشد .
6- كتابخانۀ دانشگاه ملك سعود : این كتابخانه دارای 1 میلیون جلد كتاب ، 3000 نشریۀ ادواری ، 86000 نشریۀ دولتی و تعداد زیادی كتب خطی كمیاب و مرجع است . و یك واحد مركزی با 14 واحد فرعی دارد كه سه واحد آن مخصوص دانشجویان دختر است . استفادۀ عموم از آن ، به شرط ارائۀ معرفی نامه آزاد می باشد . در این كتابخانه تعدادی كتب ایرانی نیز موجود است كه اكثراً كتب شعر عمر خیام ، رودكی ، سعدی و حافظ می باشد .
7- كتابخانۀ الحرم [مكه] با 6000 جلد كتاب .
8- كتابخانۀ مدرسة الحدیث [مكه] .
9- كتابخانۀ اوقاف مدینه : كتابخانۀ عارف حكمت 6000 جلد كتاب ، و كتابخانۀ محمودیه 2000 قرآن .
10- كتابخانۀ ملی ملك فیصل : در سال 1968 تأسیس شد و دارای 000/37 جلد كتاب به زبان عربی ، انگلیسی و فرانسه است .
11- كتابخانۀ ملی ملك فهد : عملیات ساختمان سازی این كتابخانه در سال 1406 هـ. ق. آغاز و با صرف مبلغ 8 میلیون ریال سعودی در سال 1409 هـ. ق. به پایان رسید . مساحت كتابخانۀ یاد شده 58 هزار متر مربع است كه شامل 30 هزار متر مربع پارك و فضای سبز و 28 هزار متر مربع بنای سه طبقه می باشد .
این كتابخانه در حال حاضر دارای تعداد 30 هزار مدرك و سند درباره تاریخ و توسعۀ كشور است و تا پایان محرم 1412 هـ. ق. نیز تعداد 332/275 سند در مخزن اطلاعات در بخشهای اطلاعات عمومی ، كتابهای مرجع الف و ب ، موجود بوده است . همچنین این كتابخانه دارای 21064 نسخه اصلی مدارك و 2500 تصویر مدارك می باشد كه در مناطق مختلف كشور نگهداری می شود . در این كتابخانه سكه های ضرب شده در دوران امویان ، عباسیان ، اشكانیان ، سامانیان ، غزنویان ، آل بویه ، فاطمیان ، سلجوقیان ، ایوبیان ، ایلخانان ، مملوكیان عثمانی و همچنین سكه های برنزی مربوط به دوران قبل از اسلام ساسانیان و بیزانسی نیز وجود دارد .گفتنی است این كتابخانه مجهز به سالن مدارك ، سالن كتب خطی و كمیاب ، سالن سمعی و بصری ، سالن مركز اطلاعات و بخش جداگانه زنان می باشد .
12- كتابخانۀ دانشگاه امام محمد بن سعود
13- كتابخانۀ سرویس اطلاعاتی سازمان ایالات متحده [جده] : دارای 2000 جلد كتاب و 65 نشریۀ ادواری است .
14- مركز اطلاعات سازمان استانداری عربستان سعودی
15- كتابخانۀ مسجد نبوی(27)
ب)مراكز انتشاراتی
وهابیت در كشور عربستان مراكز انتشاراتی زیادی در اختیار دارد كه بصورت فعال برای تبلیغ وهابیت كار می كنند . گفتنی است كه قسمتی از فعالیت این مرا كز اختصاص دارد به نشر كتب ضد شیعی وردّ عقاید مذهب شیعی در جهان وبخشی از فعالیت آن ها مربوط می شود به نشر آثار وكتب پیشوایان شان مانند ابن تیمیه ومحمد ابن عبدالوهاب ودیگران ، اما بخش قابل توجهی این مراكز پیرامون تفسیر قرآن وسنت نبوی با داعیه منحصر بودن تفسیر اسلامی از دید گاه علماء آنان با استدلال در دست داشتن سر زمین وحی وتسلط بر حرمیین شریفین مشغول فعالیت اند .عباس جعفری در مقالة تحت عنوان «فرقة وهابیّت و عملكرد آن درتاریخ معاصر» می نویسد : بیش از 117 مراكز انتشاراتی و چاپخانه در زمینۀ چاپ وانتشار كتاب ومجله در عربستان تا سیس شده كه مهمترین آنها به شرح زیر است :
1- دارابن الجوزی ، دمام .
2- موسسه اسام ، الریاض .
3- مكتبه الاوس ، المدینه .
4- مكتبة الباز .
5- دار الشروق للنشر والتوزیع ، جده .و غیره...بخش مهمی از كتاب ها منتشر شده به زبان های عربی ، انگلیسی ، فارسی واردو است . در این چاپخانه ها غیر از كتب قدیمی پیشوایان سلفی گری مانند ابن تیمیه ، ابن القیم ، ابن كثیر ، ومحمد ابن عبدالو هاب ، اختصاص به رد عقاید مذهب شیعه ودشمنی وضدیت با آن ، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دارد كه ناشران با دستور حاكمان وهابی با جدیت بسیار ، آنها را به چاپ رسانیده ودر داخل وخارج عربستان در میان مسلمانان وغیر مسلمانان (بیشتر به صورت اهدایی ) توزیع می كنند ویكی از مهمترین مسائل كه در در بیشتر این كتابها به چشم می خورد ونویسندگان وهابی آن را مطرح می كنند منحصر دانستن تفسیر اسلام وسنت نبوی به مركز وحی (حرمین شریفین) و علما وساكنان آن است وهر گونه عقیده و فكری را كه خارج از محیط حرمین در سراسر جهان مطرح شود باطل می دانند . آنان با فرا خوانی متفكران وجهان اسلام با در اختیار گذاشتن امكانات (كتابخانه وبودجه) در راه این هدف تلاش می كنند .(28)

منبع:پرسمان دانشجویی

نوع مطلب :
برچسب ها : روشهای تبلیغی وهابیت، تبلیغ چیست، تبلیغ در وهابیت، روشهای تبلیغ، تبلیغ، وهابیون چگونه تبلیغ می کنند، وهابیت،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات